Postani TRS

NAVODILA ZA PRISTOP V GIBANJE / STRANKO TRS

Vabimo vas, da se nam pridružite v preoblikovanju družbe v družbo spoštovanja, sodelovanja in kvalitete – ne zgolj kvantitete – življenja vseh nas. Dokument Dogovor Gibanja TRS (beri spodaj) je temelj našega delovanja in vkolikor se z idejami strinjate, vas vabimo, da se pridružite množici somišljenikov.

 

Pristopno izjavo za članstvo v Gibanju TRS natisnete, izpolnite in pošljete na naslov: Gibanje TRS, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana.

Pristopna izjava gibanja TRS v Word obliki

Pristopna izjava gibanja TRS v PDF obliki

Članarina za članstvo v gibanju znaša za zaposlene 20€, za upokojence in študente 10€ in 1€ na leto za nezaposlene. Plačati jo je mogoče na TRR Gibanja TRS – SI56 6100 0000 3498 264 (primer plačilnega naloga).

Na isti transakcijski račun lahko nakažete tudi morebitne donacije.

__________________________________________________

Pristopno izjavo za članstvo v Stranki TRS natisnete, izpolnite in pošljete na naslov: Stranka TRS, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana.

Pristopna izjava stranke TRS v Word obliki

Pristopna izjava stranke TRS v PDF obliki

Članarina za članstvo v stranki znaša za zaposlene, upokojence in študente 10€ na leto in 1€ za nezaposlene. Plačati jo je mogoče na TRR Stranke TRS – SI56 6100 0000 3365 277 (primer plačilnega naloga).

Na isti transakcijski račun lahko nakažete tudi morebitne donacije.

Stranko lahko podprete tudi tako, da ji namenite do 0,5% vaše dohodnine (sicer gre ta delež v integralni proračun države). Delež od dohodnine namenite tako, da natisnete in izpolnite priloženi obrazec ter ga dostavite na davčni urad (osebno ali po pošti) do 31.12. v tekočem letu.

__________________________________________________

Dogovor TRS

Večplastne krize v spremenjenih globalnih razmerah  ni več mogoče reševati s pomočjo  neoliberalnih protikriznih strategij in ukrepov. Pretekli stihijski razvoj brez celotne in jasne vizije, ki je temeljil na tekmovanju, malikovanju denarja in profita, vedno večje potrošnje materialnih dobrin, prevladovanju  količine nad kakovostjo ne oziraje se na vse okoljske in družbene »stroške«, je privedel do izključevanja vedno večjega števila ljudi, povečane brezposelnosti in revščine, razvrednotenju pomena sodelovanja, solidarnosti, pravne varnosti in človekovih pravic, uničevanju fizičnega, socialnega in kulturnega okolja, zanemarjanja ustvarjalnosti in znanja. Skratka vseh v človekovi zgodovini ustvarjenih vrednot, ki se ne podrejajo kopičenju bogastva ozki skupini ljudi.

Zato potrebujemo nov razvojni koncept, ki bo zagotavljal blaginjo za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, in bo omogočal vsaj enako kakovost življenja tudi prihodnjim rodovom. Novi razvojni koncept  bo uravnoteženo zajel vse dejavnosti (trajnostno poglobljeno vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, okoljsko modernizacijo industrije, energetiko, gradbeništvo, promet, kmetijstvo, turizem), ravni odločanja (lokalna, regionalna, državna), oblike lastništva (javno, zasebno). Slovenija, njene regije in prebivalci razpolagamo z vsemi potrebnimi potenciali za trajnostni razvojni in družbeni preboj. TRS – gibanje za Trajnostni Razvoj Slovenije pa je potrebna politična hrbtenica pospešenega udejanjanja trajnostne paradigme in napredka.

Zato bomo:

- podpirali vrednote in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so solidarnost, ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice;

- pregledno delovanje političnih in vseh drugih državnih in družbenih institucij, s čimer bomo preprečili koncentracijo nezakonite moči pri posameznih družbenih skupinah in/ali posameznikih;

- delovali okoljsko odgovorno ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja lastnina;

- ustvarjali pogoje, da bo socialna in ekonomska varnost posameznika in njegove družine temeljila na varni in kakovostni zaposlitvi, institucije socialnega sistema pa skrbele le za ljudi, ki začasno ali trajno ne zmorejo sami;

- podpirali razvoj tistih gospodarskih vej, ki bojo ekonomsko učinkovitost prilagodili potrebam in omejitvam okolja in ljudi, zmanjševanju regionalne neenakosti ter povečevanju prehranske in energetske samooskrbe Slovenije.